İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

Bu yönetmelik çıkarılmadan önce on kişiden az çalışanı olan işletmelere iş güvenliği hizmeti alımında maddi destekte bulunacağını vaad etmişti. Yapılan bu yönetmelikte bu vaadin yerine getirilmeye çalışıldığı görülüyor ancak ne kadar yeterli olacağı ise şimdiden tartışma konusu olmaya başladı.

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır…..

Yönetmeliği indirmek için;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131224-3.htm

http://www.bilgit.com/mevzuat/yonetmelikler/6331-ISG-Hizmetlerinin-Desteklenmesi-Hakkinda-Yonetmelik.docx

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19151&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

Reklamlar

Yeni İş Güvenliği Uzmanlığı

Devletin, bile sunduğunda sıkıntıların çıktığı bir uygulamayken, iş güvenliği uzmanlığı

son günlerde yavaş yavaş yeni yönetmeliklerin çıkarılmasıyla;

http://www.bilgit.com/yonetmelikler.html

bir hayli yol alınmış durumda. Üstelik artık e-devlet uygulaması sayesinde, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri arasındaki

sözleşmeler elektronik ortamda yapılıyor.. http://isgyh.csgb.gov.tr  böylece bir çok usülsüzlüğün önüne geçilmiş olacak.

Bakanlığın şuanda firmalara ve uzmanlar arasındaki iletişim problemlerini ortadan kaldırmak için hizmete açtığı, isg-katip

katip uygulaması, bana göre devrim niteliğinde.

http://www.isgkatip.com/  bu adresten illere göre uzman, iş yeri hekimi gibi profesyonellere kolayca ulaşabiliryorsunuz,

ayrıca bu sisteme iş güvenliği profesyonelleri eklenip, çıkarılabiliyor. Sitede, iş güvenliği eğiticileri ve  istatistiksel verilerde mevcut.

isg-katip